גופיות אלים

גופיות אלים מיוחדות בדגמי הודו משגעים